top of page

Duidelijkheid

Privacystatement

Cookies

Disclaimer

Voorwaarden

PRIVACY STATEMENT

Data Value Group, KVK 82471835, gevestigd aan Rijksstraatweg 69, 1115AJ Duivendrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

https://www.data-value-group.com

https://www.dvginfosec.com

https://www.dvgsearch.com

Telefoon: +31 20 5320913

e-mail: info@data-value-group.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Data Value Group verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam

 • Functie

 • Voor- en achternaam

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze websites aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze websites verzamelen uit zichzelf actief geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Wij verzoeken u hier in uw communicatie aan ons ook rekening mee te houden en voorzichtig met het verstrekken van deze gegevens om te gaan.

 

Onze websites en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@data-value-group.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Data Value Group verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief

 • U te kunnen bellen of e-mailen n.a.v. een door u ingevoerd formulier, aan ons gestuurde vraag of een download van een van onze documenten.

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Data Value Group bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijnen van 3 maanden voor persoonsgegevens ingevuld op onze websites.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Data Value Group verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden door ons NIET verkocht.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Data Value Group en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@data-value-group.com.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Data Value Group wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Data Value Group neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via telefoon of via info@data-value-group.com.

Achtergrond3.png

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze websites wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

 

Welke cookies

Data Value Group gebruikt essentiële cookies Deze cookies maken kernfunctionaliteiten mogelijk, zoals beveiliging, identiteitscontrole en netwerkbeheer. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld.

Overige cookies zijn standaard uitgeschakeld:

 • Marketingcookies: Deze cookies worden gebruikt om de effectiviteit van advertenties bij te houden om een relevantere dienst te bieden en betere advertenties weer te geven die aansluiten bij je interesses.

 • Functionele cookies: Deze cookies verzamelen data om keuzes van gebruikers te onthouden om zo de ervaring te verbeteren en personaliseren.

 • Analytische cookies: Deze cookies helpen ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze websites, fouten ontdekken en om betere algehele analyses uit te voeren.

 

Toestemming

Bij uw eerste bezoek aan onze websites hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Wilt u ons helpen onze websites te verbeteren dan waarderen wij het als u de functionele en analytische cookies aanzet maar dit is niet nog voor u om uw informatie te krijgen.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Toelichting

DISCLAIMER

 

Geen garantie op correctheid en juistheid

Ondanks het feit dat Data Value Group haar uiterste best doet om haar websites zo actueel mogelijk te houden kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onvolledige of onjuiste inhoud van de websites.

U kunt geen aanspraak doen op juistheid, volledigheid, actualiteit, enzovoorts van de informatie, producten en of inzichten aangeboden op onze websites. Data Value Group behoud zich het recht voor om zonder enige mededeling wijzigingen door te voeren, zaken te verwijderen of opnieuw te plaatsen op onze websites.   

 

Indien wij prijzen noemen op onze websites kunt u daaraan geen rechten ontlenen. Ondanks ons streven naar zorgvuldigheid kunnen hier typefouten in zitten. Genoemde prijzen op onze website zijn geen aanleiding tot het claimen van een contractuele overeenkomst met Data Value Group.

Indien wij verwijzen naar andere website via hyperlinks of enige andere verwijzing aanvaardt Data Value Group geen enkele aansprakelijkheid voor de enige informatie die staat op de pagina of ieder andere informatiedrager waarnaar door ons verwezen wordt.

 

Gebruik van onze informatie

Zonder uitdrukkelijke toestemming van Data Value Group is het niet toegestaan enig materiaal of informatie (teksten, plaatjes, foto’s, enzovoorts) van onze websites te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Data Value Group.

Aanpassingen

Mochten wij aanpassingen maken in deze disclaimer dan staat de laatste en geldende disclaimer als tijd op deze pagina of een andere disclaimer pagina van een van de andere Data Value Group site.

VOORWAARDEN

Op de werkzaamheden van Data Value Group, DVG Search en DVG InfoSec zijn de leveringsvoorwaarden van NLDigital van toepassing.

Terhanstelling vindt plaats wanneer wij een aanbod doen voor onze diensten.

bottom of page